Tin tức

Incoterms 2010

01/10/2019 - Phạm Minh Phương

INCOTERMS là những điều khoản thiết yếu trong hoạt động thương mại quốc tế, n...

avatar
Xin chào
close nav