Incoterms 2010

Incoterms 2010

10/01/2019 08:34:00 / Đăng bởi Phạm Minh Phương / (0) Bình luận 10/01/2019 08:34:01

INCOTERMS là những điều khoản thiết yếu trong hoạt động thương mại quốc tế, nó qui định chi tiết trách nhiệm của người bán, người mua và thời điểm chuyển giao rủi ro giữa người mua và người bán.

INCOTERMS 2010 được chia làm 2 nhóm:

Các điều khoản dùng chung cho bất kỳ loại hình vận vận chuyển nào:

EXW – Ex Works – Giao tại xưởng

FCA – Free Carrier – Giao cho nhà chuyên chở

CPT – Carriage Paid To  – Cước phí trả tới

CIP – Carriage and Insurance Paid – Cước phí và bảo hiểm trả tới

DAT – Delivered At Terminal (new) – Giao hàng tại bãi (điều khoản mới)

DAP – Delivered At Place (new) – Giao tại nơi đến (điều khoản mới)

DDP – Delivered Duty Paid – Giao hàng đã trả thuế

Các điều khoản chỉ sử dụng cho vận tải biển hoặc thủy nội địa:

FAS – Free Alongside Ship – Giao tại mạn tàu

FOB – Free On Board – Giao lên tàu

CFR – Cost and Freight – Trả cước đến bến

CIF – Cost, Insurance and Freight – Trả cước, bảo hiểm tới bến

 

Gửi bình luận:

0906655955 0912655955 0817655955

Sản phẩm đã thêm vào giỏ hàng

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN NHANH LIÊN PHƯƠNG

Số lượng:

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN NHANH LIÊN PHƯƠNG 0 Giỏ hàng sản phẩm

Phí vận chuyển: Tính khi thanh toán

Tổng tiền thanh toán: