Incoterms 2010

Phạm Minh Phương - 01/10/2019

INCOTERMS là những điều khoản thiết yếu trong hoạt động thương mại quốc tế, nó qui định chi tiết trách nhiệm của người bán, người mua và thời điểm chuyển giao rủi ro giữa người mua và người bán.

INCOTERMS 2010 được chia làm 2 nhóm:

Các điều khoản dùng chung cho bất kỳ loại hình vận vận chuyển nào:

EXW – Ex Works – Giao tại xưởng

FCA – Free Carrier – Giao cho nhà chuyên chở

CPT – Carriage Paid To  – Cước phí trả tới

CIP – Carriage and Insurance Paid – Cước phí và bảo hiểm trả tới

DAT – Delivered At Terminal (new) – Giao hàng tại bãi (điều khoản mới)

DAP – Delivered At Place (new) – Giao tại nơi đến (điều khoản mới)

DDP – Delivered Duty Paid – Giao hàng đã trả thuế

Các điều khoản chỉ sử dụng cho vận tải biển hoặc thủy nội địa:

FAS – Free Alongside Ship – Giao tại mạn tàu

FOB – Free On Board – Giao lên tàu

CFR – Cost and Freight – Trả cước đến bến

CIF – Cost, Insurance and Freight – Trả cước, bảo hiểm tới bến

 

Bình luận (1 bình luận)
binh-luan

chegact

13/06/2022

https://newfasttadalafil.com/ - cheap cialis from india Doryx Low Price Fsijbl online cialis pharmacy Qhwqfs Recurrences are common which can lead to development of chronic pulmonary HTN and chronic cor pulmonale. Rwzmwr https://newfasttadalafil.com/ - Cialis

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
avatar
Xin chào
close nav